Reklamacje i zwroty

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT lub paragon) oraz, jeśli była dostarczona z towarem, gwarancja na reklamowany produkt (dotyczy głównie akcesoriów kosmetycznych i sprzętu).
 2. Reklamacji podlegają:
  • uszkodzenia przesyłki podczas transportu
  • z tytułu wad ukrytych
 3. Różnice wynikające z  indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 4. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@futurosa.net, w temacie wpisując numer zamówienia. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i  nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT, paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.
 6. Po wpłynięciu reklamacji na adres mailowy, sklep wyśle potwierdzenie zgłoszenia reklamacji oraz jego numer.
 7. Przesyłka z reklamowanym towarem musi zostać czytelnie oznaczona numerem zgłoszenia reklamacji. Przesyłki bez oznaczenia numerem reklamacji nie będą przyjmowane.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy: Hiacynt Sp.z o.o., ul. Dwernickiego 48, 87-100 Toruń.
 9. W przypadku gdy reklamacja  zostanie uznana za bezzasadną, Sklep ustala z klientem mailowo czy zakupiony towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
 10. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
  • wymiany uszkodzonego towaru na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z  powodu jego wyczerpania), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu
  • zwrotu równowartości ceny produktu
 11. Klient może zrezygnować z  towaru kupionego w sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 12. Zwrotowi podlegają:
  • towar wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu
  • cała przesyłka, a nie pojedynczy produkt
 13. Informację na temat zwrotu kierować należy na w/w reklamacyjny adres mailowy, w taki sam sposób jak w  przypadku zgłaszania reklamacji, lecz z tematem ZWROTY.
 14. Sklep dokona zwrotu ceny produktu, zaś koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.
 15. Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatności wybrał klient, w przypadku zwrotów i reklamacji, sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym.

W razie pytań i problemów odnośnie zwrotów i reklamacji można kontaktować się ze sklepem za pomocą adresu e-mail biuro@futurosa.net lub telefonicznie pod nr tel. 56.622 90 52 lub 501 284 485.

Na wszelkie pytania odpowiadamy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.